Blog Article

Tình hình kinh tế Việt Nam có thể phân tích theo các khía cạnh chính

Posted by briandmikel

Tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, đầu tư, và tình hình ngành công nghiệp. Tăng trưởng kinh tế: Trong những năm gần đây, Việt Nam đã duy trì mức tăng trưởng kinh tế ổn định và mạnh mẽ. Từ năm 2016 đến 2019, tăng trưởng GDP hàng năm trung bình đạt khoảng 6-7%.

-  Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 

- Năm 2020, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại,

Chỉ đạt khoảng 2,92%. Tuy nhiên, năm 2021, kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ và dự kiến ​​tăng trưởng GDP khoảng 6-7%.

Source: https://www.google.com.vn/?hl=vi

Number of views: 589

Comments

Log in to post a comment on this blog post.